Termeni și condiții

1. INFORMAȚII GENERALE

 1. Termenii și Condițiile prezente specifică regulile de utilizare a “Sistemului de Rezervare” pentru serviciile oferite terților prin intermediul site-ului www.eAvion.md și a Call Center-ului, acestea incluzând rezervarea și achiziționarea de: bilete de avion, asigurări de călătorie, zboruri charter, bilete de tren și alte servicii puse la dispoziție prin Sistemul de Rezervare.
 2. Administratorul Sistemului de Rezervări de zboruri este_”Grand Resurs “ SRL_IDNO 1008600009532_, denumit în continuare eAvion.
 3. Utilizarea serviciilor oferite prin Sistemul de Rezervare și Call Center (la numerele de telefon disponibile prin intermediul site-ul www.eAvion.md) necesită acceptarea tuturor dispozițiilor Termenilor și Condițiilor prezente. Acceptarea constituie o declarație de intenție și creează obligații juridice între Utilizator și Furnizorul de Servicii eAvion.
 4. Utilizatorul are dreptul de a copia, reproduce și salva conținutul acestor Termeni și Condiții, în mod gratuit, fără a avea dreptul să îl distribuie în scop comercial.
 5. Fiecare Utilizator își asumă respectarea Termenilor și Condițiilor prezente, din momentul în care efectuează acțiuni ce au ca scop utilizarea Sistemul de Rezervare.
 6. Rezervarea și achiziționarea de servicii specifice disponibile prin intermediul Sistemului de Rezervare reprezintă o tranzacție individuală efectuată de către Utilizator, de fiecare dată când acesta accesează sistemul și subiectul termenilor și condițiilor specificate de fiecare alta terță parte implicate în proces. Achiziționarea fiecărui serviciu are loc prin respectarea prevederilor termenilor și condițiilor specifice pentru fiecare serviciu disponibil prin intermediul Sistemului de Rezervare.
 7. Datorită diferențelor dintre termenii și condițiile tarifare ale transportatorilor aerieni, se recomandă sosirea la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de ora de plecare a zborului pentru a evita apariția unor dificultăți organizatorice în furnizarea serviciului.
 8. Luarea la cunoștință a condițiilor tarifare ale operatorului aerian, obținerea de informații de la o anumită companie aeriană sau entitate care furnizează servicii Utilizatorului, precum și prestarea de servicii reglementate de către acest regulament pot necesita comunicarea în limba engleză.

2. DEFINIȚII

 1. Sistem de Rezervare – o platformă de gestionare a proceselor de tranzacționare disponibile prin intermediul site-ului www.eAvion.md și a Call Center-ului, care îi permite Utilizatorului, următoarele:
  a. căutarea de zboruri interne și internaționale între oricare două orașe, vizualizarea prețului acestor zboruri și achiziționarea de bilete de avion,
  b. vizualizarea de prețuri și achiziționarea de asigurări de călătorie,
  c. căutarea de conexiuni interne și internaționale pe orice rută, evaluarea acestor conexiuni și achiziționarea unui bilet,
 2. Utilizator– orice persoană fizică, juridică sau organizație fără personalitate juridică, care are capacitatea legală conform legislației în vigoare, care utilizează Sistemul de Rezervare sau Call Center.
 3. Plătitor – orice persoană fizică, juridică sau organizație fără personalitate juridică, care are capacitatea conform legislației în vigoare, care utilizează Sistemul de Rezervare sau Call Center și efectuează plăți sau se obligă să efectueze astfel de plăți.
 4. Call Center – o unitate responsabilă pentru contactul cu Utilizatorul sau Plătitorul, ca parte a prestării serviciilor furnizate prin intermediul www.eAvion.md, în condițiile și în domeniul de aplicabilitate specificat în Termeni și Condiții.
 5. Furnizor – un prestator de servicii oferite către Utilizator prin intermediul site-ul www.eAvion.md.
 6. Prestator de servicii – o entitate care prestează servicii specificate în Termeni și Condițiile prezente, către un Utilizator prin intermediul eAvion, al Sistemul de Rezervare sau direct, în funcție de natura serviciilor.
 7. Operator de transport aerian – o entitate care deține un certificat valid (certificat de concesiune, licență) care desfășoară activități care includ transportul aerian și servicii ce intră sub incidența Termenilor și Condițiilor prezente.
 8. Bilet de avion – un document emis prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Call Center-ului, care permite utilizarea serviciului de transport aerian.
 9. Termenii și condițiile tarifului – termeni și condiții de rezervare referitoare la utilizarea unui bilet de avion anumit, incluzând, dar fără a se limita la: condițiile de returnare ale biletului de avion, mărimea bagajului.
 10. Adresă de e-mail/ e-mail – o adresă electronică validă a Utilizatorului.
 11. Formular de date cu caracter personal – un formular utilizat de către Utilizator pentru a transmite datele personale cu caracter personal, cu scopul autorizării Utilizatorului de a folosi serviciilor furnizate de către eAvion, transferate și prelucrate în condițiile specificate la secțiunea Politica de Confidențialitate disponibilă pe site-ului www.eAvion.md.
 12. Companii aeriene low-cost – anumite companii aeriene care fac obiectul unor reglementări definite în mod corespunzător în conformitate cu secțiunea §14.
 13. Taxă de serviciu – o taxă nerambursabilă percepută de către eAvion sau de către Prestatorul de Servicii, ca parte a serviciilor oferite Utilizatorului, în funcție de tipul și natura serviciilor prestate, în concordanță cu domeniul de aplicare specificat în Termenii și Condițiile prezente.
 14. Instrument de plată – un dispozitiv personalizat sau un set de proceduri agreate între Utilizator și Prestatorul de Servicii și care este utilizat de către Utilizator sau Plătitor pentru a emite un ordin de executare a unei operațiuni de plată.
 15. Card bancar – un instrument de plată care permite efectuarea de plăți sau depozite, transfer sau retragere de numerar, utilizând o entitate specializată.

3. RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI ÎN CAZUL FOLOSIRII SISTEMULUI DE REZERVĂRI

 1. Utilizatorul confirmă că are capacitatea juridică deplină să întreprindă acțiuni juridice și de a încheia angajamente juridice.
 2. Utilizatorul se obligă să utilizează Sistemul de Rezervare pentru a căuta rezervări de bilete de avion, a achiziționa bilete de avion, precum și de a rezerva și achiziționa alte servicii disponibile menționate în Termeni și Condiții, exclusiv în conformitate cu legile în vigoare.
 3. Utilizatorul căută servicii care vor fi rezervate utilizând propriul nume de familie și efectuează plăți pentru biletele de avion și/sau alte servicii folosind propriul card de plată. Orice căutare de servicii utilizând numele altor persoane sau sub nume fals și folosirea cardurilor altor persoane sau a unor carduri false în vederea efectuării plăților pentru bilete de avion rezervate și/sau alte servicii sunt raportate imediat către autoritățile competente de aplicare a legii.
 4. Utilizatorul se obligă să dețină documente relevante și valide, care să permită livrarea serviciilor achiziționate prin intermediul Sistemului de Rezervare sau a Call Center-ului sau șederea în țara în care aceste servicii sunt livrate, incluzând în mod special o carte de identitate validă, un pașaport valid, o viză valabilă, acolo unde necesară și alte documente care pot fi solicitate în funcție de tipul serviciilor prestate.
 5. Utilizatorul este titularul unor documente corespunzătoare și valabile care permit punerea în aplicare prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Centrului de Servicii pentru Clienți, fie pentru șederea în țara de implementare a acestor servicii, acestea fiind în special o carte de identitate valabilă, un pașaport valabil, vize necesare la plecare și alte documente care pot fi solicitate în funcție de domeniul de aplicare al serviciilor prestate. De asemenea, utilizatorului i se poate cere să revizuiască informațiile referitoare la viză și condițiile lingvistice, disponibile la www.eAvion.md.
 6. eAvion nu este răspunzător dacă Utilizatorul nu deține asupra sa documentele corespunzătoare, specificate mai sus, inclusiv o viza de intrare sau tranzit, necesară într-o țară unde serviciile sunt furnizate sau în care Utilizatorul efectuează un transfer, precum și pentru neîndeplinirea obligațiilor descrise la punctul 4, de mai sus. Orice informație este disponibilă Utilizatorului prin intermediul Sistemului de Rezervare sau Call Center-ului, al site-ului www.eAvion.md și Ministerului Afacerilor Externe.

4. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 1. eAvion informează că, odată cu afișarea rezultatelor căutării, alte oferte ale unui serviciu similar furnizat de o terță parte, diferite de afișarea anterioară, pot apărea în Sistemul de Rezervare sau în alte sisteme de căutare pentru rezervări de bilete și servicii. Afișarea unui rezultat de căutare, exceptând situația în care oferta afișată este confirmată imediat prin efectuarea rezervării și a plății acesteia în Sistemul de Rezervare, nu permite Clientului să depună o plângere împotriva afișărilor intermediare în vederea încheierii contractului pentru achiziționarea de bilete sau de alte servicii furnizate de entități, care oferă servicii comandate prin intermediul Sistemului de Rezervare sau prin alte sisteme de căutare a biletelor și serviciilor de rezervare.

5. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Orice aspect legat de protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor și ale Plătitorilor și ale tuturor celorlalte persoane care folosesc site-ul www.eAvion.md sunt menționate în Politica de Confidențialitate disponibilă la:

6. EMITEREA ȘI LIVRAREA FACTURILOR

 1. Pentru serviciile achiziționate prin intermediul site-ului www.eAvion.md sau al Call Center-ului, Furnizorul sau Prestatorul de Servicii emite o factură electronică. Prin efectuarea unei achiziții și acceptarea acestor Termeni și Condiții, Utilizatorul își dă acordul să primească facturi electronice.
 2. Facturile electronice pentru servicii sunt livrate la adresa de e-mail comunicată prin formularul de date cu caracter personal în Sistemul de Rezervare sau în timpul procesului de achiziționare prin intermediul Call Center-ului.
 3. Modificări ale detaliilor din facturilor electronice eAvion, indicate de către Utilizator în formularul de date personale, se aduc în condițiile și sub incidența legislației în vigoare.
 4. Dacă serviciile sunt rezervate pentru mai mult de un Utilizator și dacă cumpărătorul pentru care se emite factura nu este specificat, factura se emite pe numele primului Utilizator menționat în rezervare colectivă și se livrează la adresa de e-mail comunicată în timpul procesului de rezervare.
 5. Prestatorii de Servicii și Furnizorii pot impune condiții specifice pentru emiterea unei facturi, independent de condițiile impuse de eAvion.

7. FORME ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

 1. Utilizatorul poate alege între următoarele forme de plată, ca parte a serviciilor furnizate prin intermediul www.eAvion.md sau al Call Center-ului, dacă acestea sunt disponibile în Sistemul de Rezervare:
  • tranzacții de plată utilizând un card de plată sau un instrument de plată similar,
  • transferuri bancare online,
  • transferuri de fonduri dintr-un cont de plăți,
  • plăți prin intermediul unei instituții naționale de plată, a cărei ofertă a fost făcută disponibilă prin Sistemul de Rezervare în condițiile impuse de respectiva instituție de plată, în termenii stipulați de către acea instituție.
  • alte mijloace specifice pentru o anumită țară în care tranzacția prin Sistemul de Rezervare este efectuată, mijloace care sunt detaliate în procesul de rezervare a unui anumit serviciu.
 2. Utilizatorii aleg forma de plată preferată în formularul de date personale din Sistemul de Rezervare sau printr-o declarație înaintată către Call Center, ținând cont de următoarele:
  • transferurile bancare se efectuează către contul bancar eAvion menționat în e-mailul de confirmare a rezervării serviciilor selectate,
  • transferurile și operațiunile de plată trebuie să conțină informații referitoare la numele și prenumele Utilizatorului menționate în Sistemul de Rezervare de fiecare dată, precum și numărul de identificare specificat de către eAvion pentru un anumit serviciu, de exemplu: numărul rezervării.
   Pentru biletele de avion sunt disponibile următoarele opțiuni:
  • plata prin transfer de fonduri poate fi posibilă numai pentru biletele de avion rezervate în avans via www.eAvion.md, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de decolare, dacă această formă de plată a fost oferită de eAvion. Când alege transferul de fonduri din cont ca metodă de plată, Utilizatorul va fi obligat să facă un transfer imediat după efectuarea rezervării, în cuantumul sumei datorate față de eAvion pentru biletul de avion rezervat. În cazul unei dovezi de plată întârziate către eAvion, condițiile de rezervare este posibil să fie modificate între timp de către compania aeriană.
  • biletele de avion plătite prin intermediul transferului de fonduri dintr-un cont bancar sau prin transfer bancar online sunt emise de eAvion la data când suma datorată pentru biletul de avion achiziționat de către Utilizator a fost creditată în contul bancar indicat, în cazul în care creditarea are loc înainte de ora 20:00. Excepție fac zilele nelucrătoare, când tranzacția a fost efectuată pe site-ul Sistemul de Rezervare, în astfel de cazuri, tranzacția este procesată în următoarea zi lucrătoare, în concordanță cu condițiile specificate de respectivul operator de transport aerian.
  • plățile pentru bilete de avion low-cost, în timpul achiziționării online, se efectuează folosind carduri bancare, a unui instrument de plată similar sau prin transfer bancar din contul bancar al Utilizatorului, dacă un astfel de serviciu este solicitat în formularul de rezervare sau prin intermediul Call Center-ului.

8. BILETE DE AVION

 1. În cazul companiilor aeriene acreditate de către IATA (Asociația Internațională de Transport Aerian), prin punerea ofertei companiei aeriene la dispoziția Utilizatorilor, eAvion acționează în calitate de agent al respectivelor companii aeriene, iar pentru entitățile care oferă alte servicii prin intermediul Sistemului de Rezervare, acesta acționează ca administrator al site-ului, făcând disponibile serviciile oferite de către Prestatorii de Servicii. Entitățile care furnizează servicii de transport Utilizatorului și care poartă răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a zborului sunt companiile aeriene specifice acreditate IATA, în numele cărora și pentru care Prestatorul de Servicii operează și ale căror nume sunt indicate în cursul procesului de rezervare și pe biletul furnizat Utilizatorului.
 2. În cazul companiilor aeriene low-cost, Prestatorul de Servicii acționează ca intermediar, efectuând acte de fapt pentru acele companii aeriene, ca rezultat al încheierii tranzacției și furnizării biletului solicitat de la acele companii aeriene, în concordanță cu instrucțiunile Utilizatorului și în numele acestora, comunicate prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Call- Center-ului. Prestarea serviciului și soluționarea potențialelor reclamații intra sub incidența termenilor generali ai operatorilor de transport aerian respectivi, indicați în timpul procesului de rezervare.
 3. În cazul zborurilor de tip charter organizate de un operator, eAvion acționează ca agent și oferă informații cu privire la condițiile stabilite de către entitatea care operează zborul. Operatorul este responsabil pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a serviciului de zbor de tip charter.
 4. Părțile din contractul de transport sunt Prestatorul de Servicii menționat și definit în mod expres în ofertă, care furnizează serviciile de transport aerian care constituie obiectul acordului, și Utilizator. Contractele menționate anterior și încheiate prin intermediul site-ului www.eAvion.md sunt executate în baza condițiilor generale de transport ale fiecărui Prestator de Servicii în parte, care încheie un acord cu Utilizatorul.
 5. Utilizatorul caută o rezervare alegând una dintre conexiunile de zbor sugerate de către Sistemul de Rezervare și completează formularul de date cu caracter personal cu informațiile solicitate, care sunt procesate în acord cu secțiunea §5 a Termenilor și Condițiilor prezente.
 6. Confirmarea rezervării și modificările de tarif:
  • Utilizatorul primește o confirmare a rezervării la adresa de e-mail menționată, care include, în afară de numărul rezervării, informații despre conexiunea de zbor aleasă, prețul total și forma de plată. Prețul Biletului de Avion include: tariful net al operatorului de transport aerian, taxele de aeroport, o taxa de serviciu nerambursabilă pentru emiterea biletului, taxele adiționale și orice alte taxe pentru alte servicii care sunt parte integrată a serviciului de transport, specificate în sumarul tranzacției în Sistemul de Rezervare.
  • Ținând cont de natura preliminară a rezervării, tariful biletului nu este garantat până la momentul încasării plății de către Prestatorul de Servicii.
  • Utilizatorul se obligă să se asigure ca detaliile rezervării indicate în e-mailul de confirmare, precum și termenul limită pentru plata rezervării în vederea achiziționării biletului la prețul indicat în timpul căutării în Sistemul de Rezervare sunt corecte.
 7. Cumpărarea unui bilet de avion:
  • Utilizatorul va cumpăra un bilet de avion în condițiile în care toate datele personale comunicate prin intermediul Sistemului de Rezervare sunt reale. Înaintea de a achiziționa un Bilet de Avion, Utilizatorul se obligă să citească și să accepte Termenii și Condițiile prezente, precum să citească și să accepte termenii și condițiile de rezervare și termenii și condițiile conexiunii de zbor alese de către Utilizator, care sunt disponibile în Sistemul de Rezervare. Prestatorul de Servicii percepe Utilizatorului o taxă de serviciu nerambursabilă pentru toate operațiunile conexe emiterii biletului în limita sumei stabilite în procesul de rezervare.
  • Utilizatorul rezervă biletul de avion prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Call Center-ului, în baza disponibilității, prețului și a posibilității furnizării serviciului specificat în Sistemul de Rezervare sau luate la cunoștință în momentul rezervării prin intermediul Call Center-ului.
  • După primirea solicitării rezervării, Prestatorul de Servicii își rezervă dreptul de a contacta Utilizatorul în vederea verificării datelor sale personale și pentru a confirma condițiile rezervării. În cazul imposibilității contactării Utilizatorului, Prestatorul de Servicii efectuează o rezervare în temeiul condițiilor în care Utilizatorul a plasat solicitarea. Prestatorul de Servicii confirma rezervarea numai în condițiile în care Utilizatorul achitată cel puțin contravaloarea prețului biletului plus sumele aferente taxelor pentru serviciile adiționale, specificate de către Utilizator în Sistemul de Rezervare, precum și suma aferentă taxei de serviciu.
  • Serviciile adiționale specificate de către Utilizator și care ar trebui incluse ca parte a rezervării (de exemplu: o masă specială, puncte în programul de fidelitate, zbor cu un animal de companie, excedent de bagaj, bagaj de mână special, servicii pentru copil neînsoțit, îngrijire specială pentru pasager, asistență pentru persoanele cu dizabilități, pătuț pentru copil și altele) trebuie solicitate prin intermediul Call Center-ului sau la adresa de e-mail indicată de către eAvion, pentru a verifica disponibilitatea acestora.
  • Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a refuza emiterea unui bilet dacă tariful selectat de către Utilizator nu își îndeplinește scopul în conformitate cu condițiile de vânzare ale unei oferte date sau dacă există alte limitări justificate în acordurile încheiate între operatorii de transport aerian, asupra cărora Prestatorul de Servicii nu are niciun control.
 8. Metodele de plată utilizate pentru achiziționarea biletelor de avion se supun condițiilor specificate la secțiunea §7 a acestor Termeni și Condiții.
 9. Biletul de avion al Utilizatorului este emis de către Prestatorul de Servicii în format electronic.
 10. Biletul de avion al Utilizatorului, emis de către Prestatorul de Servicii, este livrat la adresa de e-mail furnizată în formularul de date cu caracter personal în Sistemul de Rezervare sau în timpul procesului de achiziționare desfășurat prin intermediul Call Center-ului.
 11. Anularea rezervării datorată operatorului de transport aerian:
  • eAvion nu este răspunzător pentru modificarea rezervărilor Utilizatorilor și a anulării acestor rezervări datorate companiile aeriene. Informații cu privire la modificări posibile apărute în rezervarea Utilizatorului sunt transmise de către eAvion la adresa de e-mail furnizată în formularul de date personale sau telefonic, la numărul de contact oferit.
  • Utilizatorul adresează orice reclamație rezultată din anulări sau modificări, inclusiv întârzierile de zbor din cauze ce țin de operatorul de transport aerian, direct către acesta. Răspunderea operatorilor de transport aerian este recunoscută sub incidența prevederilor Convenției de la Varșovia și ale Convenției de la Montreal.
 12. Returnarea unui bilet de avion:
  • Plătitorul are dreptul de a returna biletul de avion achiziționat prin intermediul www.eAvion.md , dacă termenii și condițiile tarifare stabilite direct de către operatorul de transport aerian permit acest fapt. Returnarea biletului de avion poate rezulta în plata unei penalități adiționale, sumă stabilită independent de eAvion și care este specificată de către operatorul de transport aerian.
  • Dacă tariful biletului de avion permite posibilitatea returnării biletului de avion, Plătitorul trebuie să contacteze telefonic Call Center-ul pentru a restitui biletul.
  • În funcție de forma de plată utilizată, suma datorată de operatorul de transport aerian Plătitorului pentru biletul de avion returnat este transferată direct în contul bancar al Plătitorului sau către contul cardului bancar, în termen de 7 zile de la data de la care Prestatorul de Servicii încasează suma datorată.
  • Data de returnare este considerată ca fiind data la care suma a fost debitată din contul bancar al operatorului de transport aerian.
 13. Schimbări/modificări ale rezervării și serviciilor adiționale
  • Utilizatorul modifică rezervarea prin intermediul Call Center sau prin formularul de contact afișat pe site-ul www.eAvion.md.
  • Dacă până la data plecării au rămas mai puțin de 48 de ore, modificarea rezervării poate fi solicitată numai prin intermediul Call Center-ului
  • Costul schimbării biletului de avion depinde de tarifele și posibilitatea de a efectua modificări, specificate de către operatorul de transport aerian. Prețul total al schimbării rezervării biletului de avion include:
   • o taxă standard pentru schimbare sau un serviciu adițional (care cuprinde o taxă pentru modificarea biletului în conformitate cu reglementările și lista de taxe ale unei anumite companii aeriene, precum și o taxă de serviciu nerambursabilă pentru modificarea comenzii sau solicitarea unui serviciu adițional),
   • diferența dintre prețurile tarifare (o diferență dintre prețul inițial al biletului și prețul acestuia la momentul modificării),
   • diferența dintre impozite și taxele de aeroport (o diferență potențială de costuri între valoarea inițială a impozitelor și taxelor și valoarea lor la momentul schimbării).
  • Anumite tarife promoționale disponibile în Sistemul de Rezervare au condiții foarte specifice de rezervare și de emitere a biletelor de avion. Se aplică în special tarifelor care trebuie rezervate și achiziționate cu cel puțin trei, șapte sau paisprezece zile în avans. Neîndeplinirea acestei condiții poate rezulta în modificarea prețului biletului de avion. eAvion își rezervă dreptul de a anula rezervarea Utilizatorului, efectuată exact cu trei, șapte sau paisprezece zile înainte de plecare, dacă Utilizatorul depășește limita de cumpărare definită de către operatorul de transport aerian în termenii și condițiile tarifare. O compania aeriană poate solicita mai devreme emiterea unui bilet. În acest caz, Utilizatorul primește informațiile necesare cu privind la termenul limită pentru plată la adresa de e-mail curentă.

9. SERVICIU MultiLine

 1. Zborul desemnat „MultiLine” disponibil pentru Utilizatorii din sistemul de rezervare, include cel puțin două conexiuni aeriene cu o modificare sau modificări ale unuia sau mai multor Operatori pentru care au fost emise bilete separate. În această situație, fiecare parte a rutei acoperite de un bilet separat este tratată ca un serviciu separat care nu are legătură cu altele servicii din organizarea întregii Călătorii și nu contează dacă sunt emise bilete separate pentru serviciile unuia sau mai multor transportatori („MultiLine”). Combinația de zboruri găsite folosind sistemul de rezervare ca parte a serviciului MultiLine va fi denumită „Călătorie”.
 2. Cumpărarea biletelor MultiLine este achiziționarea a mai mult de un bilet de avion care acoperă mai multe zboruri cu o modificare sau modificări pentru care Utilizatorul obține bilete de zbor separate de la unul sau mai mulți transportatori, ca parte a unui proces de tranzacție din Sistemul de rezervare. Suma biletelor achiziționate pentru o anumită Călătorie nu constituie un bilet de zbor total care acoperă zboruri individuale în cadrul Călătoriei.
 3. Datorită faptului că serviciul MultiLine este furnizat pe baza unor bilete de avion separate, unuia sau mai multor Operatori de transport ca parte a unei singure Călătorii, Utilizatorul este obligat să verifice regulile de verificare a bagajelor pe întreaga Călătorie, pe fiecare dintre secțiunile sale, precum are și obligația de a verifica, ce documente autorizează să efectueze serviciul, inclusiv o viză de intrare sau de tranzit, necesare în țara în care este furnizat serviciul MultiLine sau în care Utilizatorul efectuează un transfer.
 4. Achiziția de către Utilizator a biletelor separate pentru fiecare zbor MultiLine din cauza faptului că pot exista perioade scurte pentru transferuri între conexiunile aeriene individuale (în funcție de parametrii de căutare indicați de Utilizator și de disponibilitatea zborurilor în Sistemul de rezervare) poate fi supusă riscului de a nu putea utiliza un zbor sau zboruri în cadrul unei Călătorii ca urmare a anulării, întârzierii sau modificării orelor de zbor.
 5. Disponibilitatea MultiLine depinde de disponibilitatea biletelor pentru conexiunile aeriene ale Operatorilor individuali și de criteriile definite de utilizator în sistemul de rezervare.

10. SERVICII SUPLIMENTARE

 1. Ca parte a serviciilor disponibile prin intermediul Sistemului de Rezervare și al Call Center-ului, Utilizatorii pot rezerva servicii adiționale care sunt supuse unor comisioane evidențiate astfel în procesul de rezervare furnizat prin intermediul Sistemului de Rezervări și al Call Center-ului.
 2. Fiecare serviciu adițional plătit ales de către Utilizator, descris în această secțiune și disponibil în Sistemul de Rezervare este un element integrant al serviciului pentru care acestea au fost rezervate.
 3. Pachetul de servicii eAvion (denumit în continuare „pachet de servicii”)este o taxă de serviciu pentru cel puțin o modificare a biletului de avion, care cuprinde partea sa integrală, efectuată prin intermediul Call Center de către Utilizatori, furnizată în Sistemului de Rezervare.
 4. Check-inul online este un serviciu suplimentar plătit care nu poate fi stornat. El îi permite Utilizatorului să verifice în sistemul electronic al companiilor aeriene individuale Biletul de Avion achiziționat, în cazul în care sistemul de tranzacții permite o astfel de posibilitate. Ca parte a serviciului online de check-in, cardul de îmbarcare generat este trimis la adresa de e-mail furnizată de către Utilizator în timpul procesului de rezervare, într-un termen care permite utilizarea corespunzătoare a serviciului de transport. Unele companii aeriene pot solicita ca Utilizatorul să furnizeze informații suplimentare care nu au fost completate în procesul de rezervare pentru efectuarea check-inului. Utilizatorul furnizează datele de contact curente, cum ar fi adresa de e-mail și numărul de telefon, pentru a permite contactul, în special imediat înainte de plecare. Nefurnizarea detaliilor de contact, furnizarea de date pentru efectuarea check-inului online cu mai puțin de 48 de ore înainte de plecarea planificată, furnizarea de detalii neactualizate sau incomplete, imposibilitatea de a răspunde apelurilor telefonice efectuate de către eAvion sau furnizarea de detalii incorecte, care sunt necesare pentru check-in, poate face imposibilă realizarea check-inului online și Utilizatorului i se poate poate imputa să plătească o taxă definită de către compania aeriană sau plecarea sa nu va fi permisă.
 5. În cazul întârzierii sau anulării zborului, după verificarea tuturor detaliilor de călătorie ale Utilizatorului, eAvion îl va informa pe acesta către ce entitate să se adreseze în vederea obținerii de despăgubiri, de exemplu AIRHELP LIMITED, Clădirea Amtel 9B, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, CB Nr. 1926223, BR Nr. 61625023-000, care acționează doar la cererea și cu acordul Utilizatorului. De asemenea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului și al Consiliului European, eAvion informează Utilizatorul despre drepturile sale, și anume: dreptul de a face reclamații și de a depune plângeri direct la compania aeriană care operează zborul, cu scopul de a obține o despăgubire completă (acolo unde este posibil), despăgubire pe care pasagerul este îndreptățit să o primească.
 6. AirHelp — un serviciu adițional plătit, disponibil oricărui Utilizator care efectuează o rezervare via Sistemul de Rezervări sau via Call Center, care dă dreptul la despăgubiri de până la EUR 600 în cazul în care zborul a fost întârziat, anulat sau suprarezervat, și despăgubiri de până la EUR 6,000 pentru costuri neplanificate, cauzate de un zbor întârziat (hoteluri, taxiuri, bilete de avion, mese), conform condițiilor indicate de furnizor.

11. CONDIȚII GENERALE DE TRANSPORT IATA

RECLAMAȚII

 1. Într-o reclamație se poate invoca lipsa executării sau o executare necorespunzătoare a serviciului care este acoperit de către eAvion. O reclamație se poate înainta, de asemenea, din motive care țin de neexecutarea sau executarea incorectă a serviciului de către eAvion sau serviciile prestate prin eAvion de către terți. Responsabilitatea pentru servicii va fi stabilită de terți de fiecare dată, indiferent de eAvion.
 2. Reclamațiile cu privire la rezervări, bilete achiziționate pot fi raportate direct prin formularul de reclamații în formă scrisă la biroul eAvion. Clientul va fi informat cu privire la primirea și rezultatul reclamației în curs de 30 de zile de la primirea acesteia sau în ziua indicată de operatorul de turism sau alt furnizor de servicii.
 3. Decizia emisă de eAvion și dată utilizatorului va pune capăt procesului de reclamație realizat de eAvion. Dacă rezultatul reclamației nu este satisfăcător, atunci utilizatorul are dreptul să rezolve problema în instanță sau în afara instanței.
 4. Pentru a oferi utilizatorului un răspuns substanțial și adecvat, reclamațiile vor fi luate în considerare în termenele legale și trimise la adresa indicată a utilizatorului în română sau în engleză, și în funcție de disponibilitatea consultanților eAvion, în limba în care reclamația a fost depusă.
 5. eAvion indică faptul că, dacă reclamația se referă la servicii furnizate de alte entități, utilizatorul va fi informat în legătură cu acest lucru și va primi informații despre posibilitatea de a depune o reclamație către această entitate. De asemenea, utilizatorul va implementa o astfel de reclamație pe baza autorizației și a consimțământului utilizatorului în cazul în care conținutul reclamației depuse la eAvion descrie informațiile care permit ca reclamațiile să fie depuse la furnizorul serviciilor. În cazul în care nu există contact cu utilizatorul, eAvion poate lua măsuri independente în interesul utilizatorului.

DISPOZIȚII FINALE

 1. eAvion își rezervă dreptul de a face modificări unilaterale al conținutului Termenilor și Condițiilor prezente, în conformitate cu faptul că un Client își asumă răspunderea contractuală privind Termenii și Condițiile acceptate în timpul procesului de rezervare și că aceștia au acces la versiunile arhivate ale Termenilor și Condițiilor. Fiecare Client are obligativitatea de a citi Termenii și Condițiile, precum și alte documente suplimentare care detaliază serviciile înainte de rezervare și este în orice moment responsabil și obligat să respecte prevederile Termenilor și Condițiilor și al documentelor furnizate care detaliază serviciile la momentul rezervării și achiziționării Biletelor de Avion și a altor servicii disponibile prin utilizarea site-ului www.eAvion.md.
 2. În cazul situațiilor care nu sunt reglementate de Termenii și Condițiile prezente, se aplică dispozițiile legislației în vigoare.
 3. Trebuie reținut că serviciile disponibile prin Sistemul de Rezervare constau în efectuarea unor acțiuni de fapt legate de comanda serviciilor puse la dispoziție de Prestatori de Servicii către Utilizator. Prin urmare, condițiile de rezervarea ale acestora sunt obligatorii pentru Utilizator la momentul în care acesta le acceptată de la un anumit Furnizor – returnarea sau retragerea este posibilă numai în cazul în care Furnizorul pune la dispoziție o astfel de opțiune.
 4. eAvion nu este răspunzător pentru daunele cauzate de către Utilizator sau suportate de către acesta ca urmare a faptului neexecutării călătoriei datorită unei greve a angajaților companiei aeriene sau a angajaților aeroportului, rezultând imposibilitatea executării serviciilor cuprinse în Termenii și Condițiile prezente, întrucât eAvion este o entitate care asigură accesul la Sistemul de Rezervare, și nu un Prestator de Servicii și nici un are rolul unui consilier care să sugereze alegerea unor oferte anumite oferite de către terțe părți.
 5. Pentru a evita utilizarea neautorizată a cardului de plată, eAvion își rezervă dreptul de a efectua o verificare suplimentară a exactității detaliilor titularului cardului de plată sau de a confirma că titularul cardului de plată utilizat în Sistemul de Rezervare și-a dat acceptul asupra plății pentru rezervare.
 6. Legea aplicabilă tranzacţiilor efectuate prin intermediul eAvion este legislaţia RM.